El cançoner de tothom
Textos d’Albert Puig
Il·lustracions de Roger Padilla
(Llibres d’Ombrosa, 2013)